grid bg

Planetenbaan transformeert naar aantrekkelijk stedelijk gebied

De komende jaren ondergaat het gebied rondom de Ruimteweg een metamorfose. Het verandert stap voor stap in Ruimtekwartier. Een compleet nieuw stadsdeel dat bestaat uit verschillende wijken, op loopafstand van Station Maarssen. Het wordt een stadsdeel waar de menselijke maat de toon zet. Een mix tussen een stedelijke sfeer en rust en ruimte. Veel groen en een groot aantal waterpartijen. Een stadsdeel waar levendigheid en veiligheid hand in hand gaan. De woontorens zorgen voor een indrukwekkende skyline en bieden ruimte aan huurwoningen in verschillende prijssegmenten.

grid bg

Gebied

Deelgebieden kaart deelgebieden

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De gemeente Stichtse Vecht en de betrokken partijen hebben bij de ontwikkeling van Ruimtekwartier een duidelijk doel voor ogen: een stadsdeel realiseren dat klaar is voor de toekomst. Op verschillende vlakken, zoals duurzaamheid en sociale cohesie. Bewoners ontmoeten elkaar in de binnenhoven van de gebouwen en fietsers en wandelaars krijgen alle ruimte in een autoluwe omgeving. Daarnaast leveren de gebouwen een bijdrage aan het creëren van een klimaatneutrale omgeving en is de wijk voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

WONEN

PLANNING & PROCEDURES

In Ruimtekwartier worden de komende tien jaar in totaal maar liefst 2.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Het nieuwe stadsdeel bestaat uit verschillende gebieden met woningen in verschillende prijssegmenten volgens een vaste verdeling. Minimaal 30% is sociale huurwoningen en 30% middenhuur. Ook is minimaal 10% van de woningen groter dan 75 m2. De maximale hoogte van de gebouwen is 56 meter met slechts een uitzondering: een gebouw van 70 meter. De combinatie van groen, architectuur en kunstobjecten geven ieder gebied een eigen signatuur.

AFGEROND

ONDERZOEK

Ter voorbereiding van bestemmingsplan is een verkenning gedaan en zijn de randvoorwaarden vastgesteld in een document. Deze fase is inmiddels afgerond.

AFGEROND

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Ruimtekwartier’ lag vanaf vrijdag 9 september 2022 tot en met donderdag 20 oktober 2022 ter inzage. In deze periode konden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ingediend worden.

AFGEROND

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan Ruimtekwartier lag tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage.
Op maandag 15 januari organiseerde de gemeente een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het Ruimtekwartier. Geï...

IN VOORBEREIDING

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN

Op dit moment worden de reactie’s en ingediende zienswijzen verwerkt en behandeld.  De verwachting is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt in het najaar/winter van 2024.

OPGELEVERD

FUJITSU TOREN GEREALISEERD

De voor studentenhuisvesting verbouwde Fujitsutoren in deelgebied Neptunus(het Kwadrant) is in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd.

REALISATIE

START REALISATIE

Nieuwbouw Neptunus wordt vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van het Ruimtekwartier ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een afwijking van het huidige bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning uitgebr...

REALISATIE

REALISATIE OVERIGE DEELGEBIEDEN

De bouw in de overige deelgebieden start vanaf 2024 (onder voorbehoud van de procedures). Kijk op de betreffende deelplanpagina voor meer informatie.

IN VOORBEREIDING

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN

Op dit moment worden de reactie’s en ingediende zienswijzen verwerkt en behandeld.  De verwachting is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt in het najaar/winter van 2024.

OPGELEVERD

FUJITSU TOREN GEREALISEERD

De voor studentenhuisvesting verbouwde Fujitsutoren in deelgebied Neptunus(het Kwadrant) is in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd.

REALISATIE

START REALISATIE

Nieuwbouw Neptunus wordt vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van het Ruimtekwartier ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een afwijking van het huidige bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning uitgebreide procedure aangevraagd om de bouw van de 499 woningen en inrichting van het gebied mogelijk te maken. De concept-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zal 6 weken ter inzage gelegd worden zodat er zienswijzen ingediend kunnen worden. Start bouw naar verwachting medio 2023 en oplevering eind 2024/begin 2025.

REALISATIE

REALISATIE OVERIGE DEELGEBIEDEN

De bouw in de overige deelgebieden start vanaf 2024 (onder voorbehoud van de procedures). Kijk op de betreffende deelplanpagina voor meer informatie.

Nieuws

Eerste paal geslagen voor nieuwbouw Het Kwadrant

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft wethouder Wonen Frank van Liempdt samen met directeur Patrick van der Sman van We Do Projects B.V. en directeur Jeroen Marsman van SBB Ontwikkelen en Bouwen de ...

15 januari 2024 UITNODIGING Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan

U bent van harte uitgenodigd op maandag 15 januari tijdens de inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het Ruimtekwartier georganiseerd door de gemeente. De inloop is van 19.00-20.3...

ruimtekwartier-ondertekening-20-dec-2023

Overeenkomsten met 2 ontwikkelende partijen ondertekend op 20 december 2023

Wethouder Wonen Frank van Liempdt tekende 20 december 2023 samen met twee ontwikkelende partijen, Bakkers | Hommen en Winter Trust, overeenkomsten die de bouw van 1.131 woningen in het proj...

Gemeente ontvangt ruim 5 miljoen euro voor versnelling woningbouw

Voor de projecten Bisonspoor 332 (75 huurwoningen) en Kwadrant fase 2, onderdeel van project Ruimtekwartier (499 woningen), ontvangt de gemeente Stichtse Vecht respectievelijk € ...

Ruimtekwartier in de Metropoolregio Utrecht

Wij zijn er trots op dat Ruimtekwartier tijdens de Provada in juni 2023 gepresenteerd is als onderdeel van de Metropool Regio Utrecht. Meer informatie? Kijk op de website:

Gemeente heeft woondeal getekend

Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart 2023 namens ...

Rijk draagt 0,8 miljoen bij aan woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 15 december j.l. bekendgemaakt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking te stellen om de woningbo...

Overeenkomst nieuwbouw Het Kwadrant getekend.

Maandag 10 oktober 2022 hebben wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur Patrick van der Sman van ontwikkelaar We Do Projects B.V. een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw v...

Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan

Om de bouw van woningen en voorzieningen in het Ruimtekwartier mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Op 22 september 2022 was er een inloopavond over het voorontwer...

Werkbezoek gedeputeerde aan Ruimtekwartier

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een woonlocatie: Ruimt...

Eerste paal geslagen voor nieuwbouw Het Kwadrant

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft wethouder Wonen Frank van Liempdt samen met directeur Patrick van der Sman van We Do Projects B.V. en directeur Jeroen Marsman van SBB Ontwikkelen en Bouwen de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 499 woningen op de locatie Het Kwadrant in Maarssenbroek. Dit markeert de start van het deelproject Neptunus binnen het grotere project Ruimtekwartier.

Belangrijke mijlpaal
De nieuwbouw omvat twee wooncomplexen met in totaal 499 huurwoningen in de sociale huur, het middensegment en de vrije sector. Onder de gebouwen komt een ondergrondse garage en er worden binnentuinen aangelegd. De oplevering staat gepland voor medio 2027.

Wethouder Frank van Liempdt noemt het een mooie mijlpaal: “Dat nu echt de schop de grond ingaat is een mooie mijlpaal in de omvorming van deze kantorenlocatie tot woonlocatie. We hebben er als gemeente en ontwikkelaars met elkaar hard aan getrokken om deze nieuwbouw mogelijk te maken. De provincie en het Rijk hebben het belang van dit project onderkend en financieel bijgedragen. Het is een feestelijk moment voor alle betrokkenen en niet in het minst voor de vele woningzoekenden in onze gemeente.”

Hoogwaardige woonlocatie
De gemeente Stichtse Vecht transformeert de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek naar de woonlocatie Ruimtekwartier. Over tien jaar worden hier 2.500 woningen gerealiseerd, deels door ombouw van kantoren en deels door nieuwbouw. Met veel groen en water wordt een aantrekkelijke woonwijk gecreëerd, met goede fietsverbindingen, aansluiting op het openbaar vervoer en deelauto’s om verkeersdrukte te beperken. De ambitie is een duurzame en klimaatneutrale leefomgeving.

15 januari 2024 UITNODIGING Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan

U bent van harte uitgenodigd op maandag 15 januari tijdens de inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het Ruimtekwartier georganiseerd door de gemeente. De inloop is van 19.00-20.30 uur in Park Avenue (gebouw New York), Planetenbaan 20 in Maarssenbroek. Geïnteresseerden kunnen informatie ophalen over het ontwerpbestemmingsplan, de vervolgprocedure die wordt doorlopen en hoe eventueel een zienswijze kan worden ingediend. Informatie over de planning van de bouw en beschikbaarheid van de woningen, huurprijzen en woningtypen is in deze fase nog niet beschikbaar. Vragen hierover kunnen dus nog niet beantwoord worden.

Voor het gebied Ruimtekwartier (voorheen Planetenbaan) is een woningbouwplan opgesteld. Het plan omvat in totaal ruim 2.500 woningen. Er is een mix van 30% sociale huur, 30% middenhuur en 40% vrije sector. Om dit plan te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit nieuwe bestemmingsplan staan regels over de bouw van de nieuwe woningen, de aanleg van groenvoorzieningen en de toekomstige verkeerssituatie.

Het bestemmingsplan Ruimtekwartier ligt nog tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage en is in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Dit zal waarschijnlijk in april 2024 zijn.

 

Omdat in het bestemmingsplan, samen met de al vergunde ontwikkelingen voor het Kwadrant, veel nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt, is een Milieueffectrapportage opgesteld. De MER is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan Ruimtekwartier ter inzage.

ruimtekwartier-ondertekening-20-dec-2023

Overeenkomsten met 2 ontwikkelende partijen ondertekend op 20 december 2023

Wethouder Wonen Frank van Liempdt tekende 20 december 2023 samen met twee ontwikkelende partijen, Bakkers | Hommen en Winter Trust, overeenkomsten die de bouw van 1.131 woningen in het project Ruimtekwartier in Maarssenbroek mogelijk maken.

Totaal ruim 2.500 woningen
Het plan Ruimtekwartier omvat in totaal ruim 2.500 woningen. Er is een mix van 30% sociale huur, 30% middenhuur en 40% vrije sector. Er zijn al 260 studentenwoningen (voormalige Fujitsugebouw) en 294 woningen (3 woontorens van Park Avenue) gerealiseerd. Voor 499 woningen (Het Kwadrant) is al een vergunning afgegeven en onlangs nog een Rijkssubsidie verleend (Startbouwimpuls). Daar kan de bouw snel van start.

Bouwen woningen topprioriteit
Wethouder Frank van Liempdt: “Met het project Ruimtekwartier wordt een grote bijdrage geleverd aan de huidige en toekomstige woningbehoefte in onze gemeente. Het bouwen van woningen heeft topprioriteit voor college van B&W en gemeenteraad. Deze ondertekening is een belangrijke stap om hierna de schop in de grond te kunnen zetten.”

Inloopbijeenkomst 15 januari
Om het plan Ruimtekwartier te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit nieuwe bestemmingsplan staan regels over de bouw van de nieuwe woningen, de aanleg van groenvoorzieningen en de toekomstige verkeerssituatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage. Op maandag 15 januari 2024 is er een inloopavond: van 19.00-20.30 uur in Park Avenue (gebouw New York), Planetenbaan 20 in Maarssenbroek.

Gemeente ontvangt ruim 5 miljoen euro voor versnelling woningbouw

Voor de projecten Bisonspoor 332 (75 huurwoningen) en Kwadrant fase 2, onderdeel van project Ruimtekwartier (499 woningen), ontvangt de gemeente Stichtse Vecht respectievelijk € 937.500,- en € 4.235.000,- subsidie van het Rijk. Deze Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die voor het merendeel betaalbare woningen opleveren, maar door de veranderde economische omstandigheden niet van de grond komen.

Voor deze twee projecten in Maarssenbroek is dit jaar een omgevingsvergunning verleend. Beide ontwikkelende partijen hebben in de zomer aangegeven dat ze de financiering niet meer rond krijgen. Samen is gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om toch tot realisatie over te gaan. Een van deze maatregelen was het aanvragen van de SBI-subsidie.

Wethouder Frank van Liempdt: “Dit is fantastisch nieuws om de haperende nieuwbouw van de grond te krijgen. Voor de nieuwbouw van Kwadrant liggen de heipalen klaar op het bouwterrein, maar de stijging van de rente en de hogere bouwkosten zorgen voor een kink in de kabel. Dankzij deze subsidie van het Rijk kan de ontwikkelaar nu snel gaan bouwen!”

De uitvoering van de projecten moet snel van start. Een voorwaarde van de subsidieregeling is dat de bouw uiterlijk start in het tweede kwartaal van 2024. De geplande oplevering is eind 2025. Er wordt daarom op korte termijn overleg gevoerd met beide ontwikkelaars. In de provincie Utrecht hebben 32 projecten een subsidie gekregen waaronder dus twee in Stichtse Vecht.

Ruimtekwartier in de Metropoolregio Utrecht

Wij zijn er trots op dat Ruimtekwartier tijdens de Provada in juni 2023 gepresenteerd is als onderdeel van de Metropool Regio Utrecht. Meer informatie? Kijk op de website: https://www.metropoolregioutrecht.com/

Of bekijk hier de video https://www.metropoolregioutrecht.com/successen/

Gemeente heeft woondeal getekend

Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart 2023 namens gemeente Stichtse Vecht de woondeal met Minister Hugo de Jonge ondertekend. De Rijksoverheid, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Stichtse Vecht heeft zich in de woondeal verbonden aan de bouw van 3323 woningen tot 2030, waarvan 1619 woningen in het betaalbare segment zitten.

RUIMTEKWARTIER GROOTSTE PROJECT

Ruimtekwartier is het grootste woningbouwproject voor de komende jaren. Het gaat daar zowel om de verbouw van kantoren tot woningen als om nieuwbouw, samen goed voor zo’n 2.500 woningen.

 

Rijk draagt 0,8 miljoen bij aan woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 15 december j.l. bekendgemaakt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking te stellen om de woningbouw te stimuleren. Uit de vierde lichting van deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage van 0,8 miljoen voor woningbouw in het project Ruimtekwartier. 

Ook provincie draagt bij

Voorwaarde bij deze regeling is dat de gemeente eenzelfde bedrag bijdraagt (cofinanciering). De provincie Utrecht ondersteunde de aanvraag van de gemeente en subsidieert de helft van de gemeentelijke bijdrage.

Er komen 2.500 woningen

Het project Ruimtekwartier heeft als doel de omvorming van de kantorenlocatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’. Het gaat om transformatie en nieuwbouw van in totaal zo’n 2.500 woningen. Het Ruimtekwartier is voor de komende jaren de grootste ontwikkellocatie van Stichtse Vecht. Er komen minstens 30% sociale huurwoningen en 30% middenhuur.

Ombouw kantoren en nieuwbouw

Planetenbaan/Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoorlocatie in Maarssenbroek. De verminderde vraag naar kantoorruimtes en de enorme vraag naar woningen maakt deze centrale locatie een perfecte plek om te transformeren naar een woonlocatie. Er zijn vier deelgebieden waar de woningen komen, deels in de bestaande gebouwen en deels nieuwbouw. 

Overeenkomst nieuwbouw Het Kwadrant getekend.

Maandag 10 oktober 2022 hebben wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur Patrick van der Sman van ontwikkelaar We Do Projects B.V. een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw van 499 woningen op de locatie Het Kwadrant in Maarssenbroek.

De financiële overeenkomst legt de bijdrage van de projectontwikkelaar aan de openbare ruimte en infrastructuur vast. Na het verlenen van de omgevingsvergunning kan naar verwachting begin volgend jaar de eerste paal de grond in.

499 huurwoningen

Het gaat om nieuwbouw van twee wooncomplexen met 499 huurwoningen in de vrije sector, het middensegment en de sociale huur. Onder de woongebouwen komt een ondergrondse garage en beide gebouwen zijn voorzien van een binnentuin. De nieuwbouw komt pal naast studentenresidentie Boomerang (voormalige Fujitsutoren), die onlangs na verbouwing tot studentenstudio’s is opgeleverd.

Mooie mijlpaal

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Het tekenen van deze overeenkomst is een mooie mijlpaal in de omvorming van deze kantorenlocatie tot woonlocatie. Er kan nu snel gebouwd worden en dat is mooi, want het opleveren van woningen heeft topprioriteit bij ons college. Goed nieuws dus voor de vele woningzoekenden in onze gemeente!”

Hoogwaardige woonlocatie

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een hoogwaardige woonlocatie: Ruimtekwartier. In het Ruimtekwartier komen over een periode van tien jaar 2.500 woningen, voor een deel ombouw van kantoren en voor een deel nieuwbouw.

Veel groen en water

Door de inrichting met veel groen en water ontstaat een aantrekkelijke, nieuwe woonwijk. Goede ontsluiting voor de fiets (met o.a. een fietsbrug over de Ruimteweg), aansluiting op het openbaar vervoer en de inzet van deelauto’s voorkomt de noodzaak van het bezit van een eigen auto waardoor de toename in verkeersdrukte beperkt blijft. De ambitie is een duurzame en klimaat neutrale leefomgeving te creëren.

Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan

Om de bouw van woningen en voorzieningen in het Ruimtekwartier mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Op 22 september 2022 was er een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan “Ruimtekwartier”. Omwonenden, ondernemers uit de omgeving en geïnteresseerden lieten zich informeren over de plannen en de procedure om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Er was vooral vraag naar de afwikkeling van het verkeer en naar de maatregelen om de geluidsbelasting te beperken. Informatie over de start van de (ver)bouw en beschikbaarheid van de woningen, prijzen en woningtypen kon in deze fase nog niet gegeven worden. Nog tot en met 20 oktober 2022 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Werkbezoek gedeputeerde aan Ruimtekwartier

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een woonlocatie: Ruimtekwartier. In het kader van de woningbouwopgave ondersteunt de provincie Utrecht dit project met bijdragen aan de groene ruimte en geluidswerende voorzieningen, zoals stil asfalt en een maximumsnelheid van 80 km p/u op de N230. Gedeputeerde Wonen Rob van Muilekom van de provincie Utrecht bezocht 16 september 2022 de projectlocatie en liet zich door wethouder Wonen Frank van Liempdt informeren over de plannen.

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen in het Ruimtekwartier.

INTERESSE

Plants