grid bg

MARS

DEELPLAN MARS - 2 nieuwe gebouwen Phobos en Deimos

Bakkers | Hommen heeft plannen om op deelplan Mars, twee nieuwe gebouwen te ontwikkelen. De gebouwen met de namen Phobos en Deimos hebben respectievelijk 268 en 221 woningen, waarvan 30% sociaal, 30% middenhuur en 40% vrije sector.  In de plint van gebouw Phobos is ruimte ingetekend voor voorzieningen. Verder is er veel aandacht voor duurzame oplossingen, groene accenten, de fietsbrug en de leefbaarheid van de omgeving.

grid bg

MARS

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT 

Het plan wordt omringd door een groene zone van ca. 10 meter. Het parkeren is gesitueerd op maaiveld niveau. Bovenop deze parkeergarage creëren we een verhoogd groen maaiveld. Op het verhoogde dek worden de twee gebouwen gepositioneerd, waarbij de buitenste zone bestemd is voor woningen en de binnenplaats voor o.a. fietsparkeren.  Zowel Phobos en Deimos bestaan beide uit een laagbouw en een hoogte accent. De laagbouw van Phobos wordt door een trapvorm afgebouwd richting de Ruimteweg. Hiermee sluit de bouwhoogte meer aan bij de bestaande bebouwing.  De gevelopbouw is gerelateerd in materiaalgebruik, verdeling en openheid aan zijn omgeving. Binnen het gebouw zijn er drie architectonische niveaus te onderscheiden:  De plint die verbinding maakt met de straat, het middenlichaam wat relateert aan de wijk en tenslotte de hoogbouw die een connectie aangaat met het stedelijke niveau.  Tussen de beide blokken zijn er subtiele verschillen zichtbaar in de architectuur om beide blokken een eigen identiteit te geven zoals bijvoorbeeld verschillen in de loggia’s, de balkons en het metselwerk.

DeelgebiedMARS

Gebouw PHOBOS - 268 woningen

Gebouw DEIMOS - 221 woningen

Vijf typen woningen: studio's/2-kamer appartementen, drie-kamer appartementen, terraswoningen, woningen aan het dek en maisonnettes

30% sociale huur

30% midden huursegment

40% vrije sector huur

Het plangebied wordt omsloten door de Maarssenbroeksedijk, de Ruimteweg, de Planetenbaan en een fietsbrug.

"Groene inrichting voor sport en ontmoeting"

Locatie

Het blauw-groen casco (de groene zone) zorgt voor een herkenbare landschappelijke structuur binnen de stedenbouwkundige opzet van Maarssenbroek. Het onbebouwd terrein dient voor 50 % voorzien moet worden van groene inrichting. Daarom kiezen we  voor een inrichting met een combinatie van tegels in combinatie met (half)open grastegels.  Op het dek worden ontmoetingsplekken gecreëerd met bijvoorbeeld beplanting die uitnodigend werkt om de buitenruimte te gebruiken, net als de verschillende paadjes die het rondwandelen stimuleren. 

ROUTING FIETSERS EN AUTOS - De parkeergarage is te bereiken via de Maarssenbroeksedijk. Aan het plein voor de ingang van Phobos zijn zowel de ingang als de uitgang van deze parkeergarage gesitueerd. De toegang van de twee fietsenstallingen bevindt zich op het dek. Er wordt een nieuwe verbinding gecreëerd tussen de bestaande fietsbrug en het dek, zodat fietsers eenvoudig de fietsenstallingen kunnen bereiken.

PLANNING

PROCEDURES EN ONTWIKKELING

voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

De plannen voor de gebouwen Deimos en Phobos bevinden zich op dit moment in deze fase en en worden eind december afgerond.

Definitief Ontwerp

Vaststellen bestemmingsplan

De verwachting is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt in de tweede helft van 2023.

REALISATIE

aanvang bouw werkzaamheden

Onder voorbehoud van de procedures is de verwachting dat de start van de realisatie eind 2023/begin 2024 zal plaatsvinden.

VERKENNING

GEBOUW ARES

In deelplan Mars wordt een verkenning gemaakt naar de mogelijkheden voor gebouw Ares. Hier is nog geen informatie over. Graag op de hoogte blijven? Meld je  aan voor de nieuwsbrief.

voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

De plannen voor de gebouwen Deimos en Phobos bevinden zich op dit moment in deze fase en en worden eind december afgerond.

In de plint van het gebouw Phobos is rekening gehouden met ruimte voor voorzieningen. Dat stemmen wij graag met u af.

SAMENSPRAAK

Reacties

Plants