grid bg

CORNER PLAZA

CORNERPLAZA - Gebouw D

De Bouwhuis Groep ontwikkeld op de locatie Planetenbaan 20-60 een statige woontoren op de plek van de huidige vijver met circa 250 huurappartementen. In de plint van de woontoren wordt ruimte gereserveerd voor commerciële voorzieningen. Er is hierbij veel aandacht voor duurzame oplossingen, groene accenten en de leefbaarheid van de omgeving. Om het onbebouwde terrein te vergroenen zal in het landschapsontwerp het bestaande parkeerterrein worden voorzien van daktuin eilanden zodat de geparkeerde auto’s zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken. Ook zorgt het voor een aangename manier om de verschillende gebouwdelen met elkaar te verbinden en biedt het ruimte voor prettige ontmoetingsplekken.

grid bg

CORNER PLAZA

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

Het plan kenmerkt zich door een brede plint met op de hoek van deze plint een toren. De toren en de plint worden opgebouwd als blokken die zich sprongsgewijs naar boven toe verjongen. De stedenbouwkundige assen vanuit de bestaande torens en de ruimteweg worden gebruikt als aanleiding om het gebouw te voorzien van scherpe hoeken waardoor er een fraai dynamisch beeld ontstaat. Door een hoogteaccent te maken op deze locatie aan de Ruimteweg en de Zuilense ring, verwelkomt de woontoren de bezoeker in deze nieuwe wijk.

DeelgebiedCORNERPLAZA

Nieuwbouwtoren

Circa 250 appartementen

Diverse typen en metrages

Definitieve programmamix wordt in komende periode bepaald

Een trapsgewijze opbouw van het volume geeft aanleiding om banden op te nemen in de gevel die het gebouw in gestapelde blokken opdeelt. Grote glaspartijen zorgen voor veel daglicht in de woningen en geven een prachtig uitzicht. Verschillende functies in de plint zoals collectieve ruimtes, royale entrees en fietsenstallingen zullen duidelijk afleesbaar zijn en zorgen voor een goede connectie tussen gebouw en het openbare gebied. 

"Duurzame oplossingen en groene accenten"

Locatie

Het plangebied wordt omsloten door de drie bestaande torens op het terrein welke ligt aan de Maarssenbroeksedijk, de Planetenbaan, de Ruimteweg en De Zuilense Ring. 

Het laagbouw gedeelte zal worden voorzien van een binnenhof, dit is een besloten buitenruimte die voornamelijk voor de bewoners bestemd zal zijn, en zorgt voor een informele overgang tussen gebouw en openbaar. Door op de verdiepingen galerijen te maken is er ook een interessante relatie ontstaan met de woningen op de verdiepingen met dit binnenhof. Aan het binnenhof worden collectieve ruimten gemaakt die zorgen voor levendigheid aan het binnenhof.

PLANNING

STATUS ONTWIKKELING

VOORLOPIG ONTWERP

CONCEPT SCHETS ONTWERP

Dit plan CornerPlaza gebouw D zit op dit moment, najaar 2022, in de fase van concept schetsontwerp. Wat dat de ontwerpen worden voorbereid en verkend.

 

DEFINITIEF ONTWERP

DEFINITIEF ONTWERP

Na afronding van de schetsen zullen de ontwerpen definitief uitgewerkt worden. Dit staat nog niet ingepland voor dit plan.

REALISATIE

AANVANG BOUWWERKZAAMHEDEN

Dit staat nog niet ingepland voor dit plan.

VOORLOPIG ONTWERP

CONCEPT SCHETS ONTWERP

Dit plan CornerPlaza gebouw D zit op dit moment, najaar 2022, in de fase van concept schetsontwerp. Wat dat de ontwerpen worden voorbereid en verkend.

 

In de plint van het gebouw aan de Ruimteweg wordt rekening gehouden met ruimte voor voorzieningen. Dat stemmen wij graag met u af

SAMENSPRAAK

Reacties

Plants